Marketing mix – czym jest i jak go wdrożyć?


Dobrze zoptymalizowana kampania marketingowa buduje unikatowy wizerunek marki w oczach klientów i poszerza zasięgi. Zanim jednak rozpoczniesz jakiekolwiek działania, warto zapoznać się z najważniejszymi elementami marketingu mix. Dzięki temu firmy są w stanie lepiej dopasować swoją strategię do rynku i oczekiwań klientów.

Marketing mix – co to jest?

To zbiór koncepcji, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą w pełni decydować o wpływie swoich działań na rynek. W ramach koncepcji marketingowych wyróżnia się 4 najważniejsze podejścia:

 • Marketing 4P
 • Marketing 7P
 • Marketing 4C
 • Marketing S.A.V.E.

Definicja marketingu mix

Marketing mix to zbiór elementów kluczowych w działaniach marketingowych firm. Nazywa się go również kompozycją marketingową, gdyż istotny jest nie sam dobór odpowiednich elementów, ale siła ich wykorzystania w konkretnej kampanii. Różne natężenie składników marketingu mix sprawia, że możemy uzyskać różne rezultaty. 

Jego celem jest wywołanie określonego efektu na otoczenie przedsiębiorstwa – konkurencję oraz klientów.

Cechy marketingu mix

Pierwszą i najważniejszą cechą marketingu mix jest współzależność poszczególnych jego elementów. Dobra strategia marketingowa wymaga dostosowania narzędzi, technik i procesów do grupy docelowej, konkurencji oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Wszystkie składniki marketingu ściśle ze sobą współgrają. Kampania prowadzona według danej kompozycji musi więc być spójna, aby została dobrze zrozumiana przez odbiorcę. 

Marketing mix – niezależnie od koncepcji – jest też niezwykle elastyczny. Nie istnieją sztywne ramy określające sposób zachowania się firmy w branży, metod promocji czy ustalania cen. Możesz więc dostosować swoją strategię do otoczenia, w którym działasz i efektów, które chciałbyś osiągnąć. 

We współczesnym podejściu do kompozycji marketingowych istotne staje się skierowanie uwagi na klienta, a nie sam produkt czy przedsiębiorstwo. Ważne są potrzeby, problemy i oczekiwania klientów. Oferując produkty lub usługi rozwiązujesz problemy i sprawiasz, że życie Twoich klientów staje się lepsze. Każda koncepcja powinna więc być nastawiona na klienta. 

Marketing 4P – kompozycja marketingowa

Najstarsza ze wszystkich przedstawionych tutaj koncepcji. Opracował ją McCarhy i skupia się ona na czterech elementach. Każdy zaczyna się na literę „P”, stąd nazwa – marketing 4P:

 • Product
 • Price (cena)
 • Place (miejsce)
 • Promotion (promocja)

4P: produkt

To produkt (lub usługa), który firma oferuje swoim klientom. Ważna jest również otoczka produktu, czyli jego wartość, korzyść jaką niesie, marka, gwarancja, opakowanie czy jakość. 

Produkt musi zaspokajać potrzebę klienta. Ta potrzeba może już istnieć, ale można ją również stworzyć zupełnie od nowa. 

4P: cena

Jest to koszt, który końcowy odbiorca musi ponieść, aby zostać pełnoprawnym właścicielem produktu. Do ceny w marketingu 4P wlicza się również wydatki związane z wdrożeniem produktu (lub usługi) na rynek docelowy. 

Ważne, abyś zastanowił się, ile Twój produkt jest wart i ile klient jest w stanie za niego zapłacić. Im większa wartość produktu dla klienta, tym wyższy koszt będzie on w stanie za niego ponieść. 

4P: miejsce

Masz już produkt i cenę. Teraz określ sposób jego sprzedaży – w punktach stacjonarnych i online. Określ miejsca, w których klient znajdzie Twój produkt, a nawet jego rozmieszczenie w sklepie, na półkach. W przypadku gdy sprzedajesz w sieci, zadbaj o intuicyjny sklep internetowy, wygodne płatności i sposoby wysyłki. 

4P: promocja

Nawet najciekawszy produkt nie istnieje, jeśli się o nim nie zacznie opowiadać. Reklama jest więc podwaliną wszystkich elementów marketingu mix. 

Tutaj mieści się wszystko to, co związane jest z reklamowaniem produktu. Sprzedaż bezpośrednia, promocja tej sprzedaży, wszelkiej maści kampanie i spoty reklamowe.

Marketing mix – jak wdrożyć?

Jasno zdefiniuj cel, który chcesz osiągnąć. Może nim być zwiększenie ilości klientów, zbudowanie świadomości marki w umysłach odbiorców lub podniesienie prestiżu. Od tego zależeć będą pozostałe kroki w marketingu mix. 

Następnie poznaj swoją grupę docelową. Kierujesz swój przekaz do klientów indywidualnych czy biznesowych? Kobiet czy mężczyzn? Określ problemy, pragnienia i oczekiwania Twoich potencjalnych klientów. Przeanalizuj ich potrzeby, zobacz w jakich miejscach najczęściej przebywają i gdzie lubią dokonywać zakupów. Co może ich przekonać do skorzystania z Twojego produktu?

Teraz skup się na samym produkcie lub usłudze, którą oferujesz. Znajdź unikalną cechę, która pozwoli Ci się wyróżnić wśród konkurencji. Jaką wartość Twój produkt daje klientowi? Czy rozwiązuje jego problemy? W tym miejscu możesz również zastanowić się nad oryginalnym i przykuwającym uwagę sposobem promocji. 

Na koniec przeanalizuj konkurencję, ustal cenę produktu (lub dokonaj jej zmian) oraz określ sposoby dystrybucji. Sprawdź również, czy wszystko co do tej pory ustaliłeś jest spójne z wizją Twojej marki. 

Marketing 7P

Okazuje się, że w wielu przypadkach goła koncepcja marketingu 4P jest niewystarczająca. Powstało więc rozszerzenie, czyli marketing 7P, gdzie dołożone zostały 3 niezwykle ważne elementy. 

Mamy tutaj do czynienia dodatkowo z:

 • Zasobami ludzkimi (people)
 • Procesami (processes)
 • Świadectwem fizycznym (physical evidence).

Zasoby ludzkie

Żadna firma nie istniałaby bez pracowników. To oni tworzą produkty i usługi, usprawniają je i są odpowiedzialni za proces sprzedaży. W pełni odpowiadają również za rozwój firmy oraz jej pozycję na rynku. 

Pomyśl, ile dla Twojej firmy może zdziałać perfekcyjny sprzedawca. Dbając o zasoby ludzkie, wspierasz rozwój przedsiębiorstwa i budujesz jego przyjazny wizerunek. 

Zasoby ludzkie to również komunikacja firmy z klientami – zapytania oraz cały proces reklamacji.

Świadectwo fizyczne

To sposób prezentacji firmy na rynku, w tym wygląd strony internetowej, logotypu, dobór kolorów i sposobu prezentacji. Istotna jest także siedziba firmy oraz wygląd pracowników, w tym ich firmowe stroje. 

Dzięki temu marki kojarzą się klientom w określony sposób i mogą wywoływać określone reakcje wśród swoich odbiorców. 

Procesy

Stosowanie systemów, które pozwalają na automatyzację i przyspieszenie sprzedaży znacznie usprawniają działanie wielu firm. Przyspieszają ich rozwój oraz pozwalają na obniżenie kosztu wyprodukowania produktu, a co tym idzie jego ceny końcowej. 

Procesy to także uważna obserwacja i analiza ścieżek zakupowych klientów i dostosowanie do nich swoich działań. A także monitorowanie i rozwiązywanie problemów klientów. 

Procesy w marketingu 7P to po prostu wszystko co sprawia, że sprzedaż produktów lub usług będzie świadczona na wysokim i jednakowym poziomie dla każdego klienta. 

Marketing 4C

W koncepcji marketingu 4C (w odróżnieniu od marketingu 4P) skupiamy się stricte na kliencie, jego pragnieniach, oczekiwaniach i korzyściach, które będzie czerpał przy zakupie produktu czy usługi. 

Wartość

W tym ujęciu nie chodzi o sam produkt, ale o wartość, którą on przedstawia. Ważne jest, jakie potrzeby klientów on zaspokaja i jakie mogą oni czerpać z niego korzyści. W myśl stwierdzenia, że nie kupujemy produktów, ale doświadczenia, które się za nimi kryją. 

Koszt

Wydatek, który ponosi klient. Powinien on być w taki sposób określony, aby klienta było stać na dany produkt. 

Kosztem może być sam pieniądz, ale też składniki niematerialne, takie jak czas potrzebny na dokonanie zakupu czy wysiłek, którzy trzeba podjąć, żeby stać się właścicielem danego produktu. 

Ustalenie kosztu z punktu widzenia klienta wcale nie należy do najprostszych zadań. Powinien on jednakowo definiować wysoką jakość usług, ale jednocześnie nie stanowić zbyt wygórowanej ceny dla konsumenta. 

Wygoda

Wszystkie czynniki, które mają wpływ na uczucia przy zakupie. Czy w sklepie online jest jasna ścieżka zakupowa? Czy klient ma do wyboru wszystkie istotne z jego punktu widzenia sposoby płatności? Jak wygląda zwrot towaru, komunikacja ze sprzedawcą? 

Wygoda w marketingu 4C sprawia, że klient ma pozytywne wspomnienia o firmie, co tym samym zwiększa szanse, że ponownie dokona zakupu. 

Komunikacja

Współczesne marki powinny nie tylko oferować wysokiej jakości produkty i usługi, ale też nawiązywać relacje z odbiorcami. Ważna jest dwukierunkowa komunikacja. Dialog pozwala zrozumieć zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów oraz dostosować działania i produkty do nowej sytuacji rynkowej. W myśl zasady „nasz klient, nasz pan” 😊

Marketing S.A.V.E.

Jest to delikatnie zmodyfikowana standardowa koncepcja 4P. Zwraca ona szczególną uwagę na potrzeby odbiorców i to do nich dostosowuje swoją strategię.

Marketing save to:

 • Rozwiązanie (Solution)
 • Dostęp (Access)
 • Wartość (Value)
 • Edukacja (Education)

Rozwiązanie

Sam produkt nie ma znaczenia. Chodzi o to, aby poprzez oferowanie produktu rozwiązać konkretny problem klienta. Sprawić, że jego życie będzie lepsze, prostsze, dłuższe. 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom klientów. Zastanów się, czego najbardziej pragną i daj im to w postaci Twojego produktu. Ale pamiętaj, że jest on tylko materialną drogą do osiągnięcia wewnętrznych pragnień Twoich klientów. 

Dostęp

Coraz więcej zakupów robimy w sieci, oczekujemy więc pełnej i ekspresowej obsługi. Klienci zwracają uwagę na takie aspekty jak szybka wysyłka czy możliwość kontaktu z pracownikami sklepu w celu rozwiania wątpliwości dotyczących zakupu. 

Firmy muszą wychodzić naprzeciw odbiorcom i oferować swoje produkty i usługi dokładnie w tych miejscach, w których przebywają ich klienci. 

Wartość

Wartość w marketingu S.A.V.E. zastąpiła cenę. Pojęcie wartości jest znacznie bardziej obszerne i zwraca uwagę na doznania i doświadczenia, które pojawiają się w trakcie korzystania z produktu. 

Im wyższa wartość produktu w oczach klienta, tym większe prawdopodobieństwo, że do Ciebie wróci oraz że będzie polecał Twoje usługi swoim znajomym. 

Wysoką wartość można definiować przez unikalność danego produktu. Jeśli uda Ci się znaleźć oryginalną cechę, wyróżnisz się wśród konkurentów i zyskasz grono zadowolonych klientów. 

Edukacja

Marki nie sprzedają już „gołych” produktów i usług. Budują za to intymne relacje z klientami, dostarczając im dokładnie takie informacje, jakich odbiorcy od nich oczekują. Sprzedaż bezpośrednia odchodzi do  lamusa, uznawana jest za nachalną i zwyczajnie przestaje działać. 

Stąd tak wielka popularność content marketingu. To dzięki niemu czytelnicy stają się wielbicielami, a następnie klientami z prawdziwego zdarzenia. Czytają, edukują się i zapamiętują. A potem korzystają z oferowanych przez nich produktów lub usług. 

Podsumowanie

Kompozycje marketingowe są cały czas poszerzane i dostosowywane do współczesnych standardów. Klasyczny marketing mix 4P nie ma już tak dużej siły przebicia, skupia się bowiem na firmie i jej produktach, jednak jego rozwinięcia i uzupełnienia świetnie sprawdzą się w każdej branży. 

Dziś marki oferują odbiorcom coś więcej, doznania i rozwiązywanie problemów. Budują zaufanie i nawiązują relacje. Wobec tego świetnym rozwiązaniem jest wdrożenie w życie pozostałych kompozycji: 7P, 4C czy modelu save. Wszystko w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.

Zdjęcie autorstwa Kaboompics .com z Pexels


Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.